Czy w Tajlandii jest tsunami?

Tsunami w Tajlandii nie występuje bardzo często, ale zdarza.

Tajlandia, Indonezja, Japonia, czy Chile, leżą w strefie aktywnych tektonicznie obszarów, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia trzęsień ziemi, a zarazem tsunami.

W miejscowościach turystycznych wyznaczono specjalne strefy ewakuacyjne i systemy alarmowania, które służą do szybkiego powiadamiania o zagrożeniu i zapewnienia bezpieczeństwa turystom i mieszkańcom.

➡ Kiedy miało miejsce ostatnie tsunami w Tajlandii?

Ostatnie tsunami, które dotknęło Tajlandię, miało miejsce w dniu 26 grudnia 2004 roku. Było to tragiczne wydarzenie, które spowodowało wiele zniszczeń i ofiar. W 2005 roku powstał nawet film pt. Tsunami, który nawiązuje do tych wydarzeń.

Od tamtego czasu w Tajlandii nie odnotowano żadnego poważnego tsunami, jednak w związku z faktem, że Tajlandia leży w regionie, który jest narażony na trzęsienia ziemi i tsunami, władze kraju stale monitorują sytuację, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom.

➡ Jak rozpoznać nadchodzące tsunami?

📢 Słuchaj syren alarmowych: W niektórych krajach, takich jak Japonia, Indonezja czy Tajlandia, wzdłuż wybrzeży zainstalowano sieci sygnalizacji alarmowej, które są używane w razie zagrożenia tsunami.

📢 Monitoruj lokalne systemy ostrzegania: w niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Tajlandia właśnie, istnieją systemy ostrzegania, które monitorują trzęsienia ziemi i nadchodzące tsunami. Systemy te wysyłają ostrzeżenia do telefonów komórkowych, radia i telewizji, z informacją o potencjalnym zagrożeniu.

📢 Obserwuj przyrodę: W przypadku tsunami spowodowanego trzęsieniem ziemi, czasami można zauważyć pewne oznaki, takie jak wstrząsy ziemi lub szybkie cofnięcie się wody z brzegu morza.

📢 I najważniejsze: stosuj się do zaleceń! W przypadku sygnału alarmowego lub ostrzeżenia, należy natychmiast ewakuować się do wyznaczonych stref bezpieczeństwa, które znajdują się zwykle na wyższych terenach.